ESTÉTICA DENTAL

Les carilles de compòsit són fins fronts estètics que es modelen sobre la superficie de les dents modificant el color, la forma i el tamany. Es poden realitzar de forma individual o bé cubrint sis o vuit dents antero-superiors o antero-inferiors, modificant així el somriure del pacient.

Una de les majors avantatges que tenen les carilles de compòsit, és que per col.locar-les no és necessari tallar les dents, sent molt conservador amb els teixits dentals. Una altra de les avantatges és que en qualsevol moment es pot tornar a la situació inicial si es volgués.

També podríem dir que en una sola sessió el pacient ja té les seves dents noves, i no fa falta tornar un altre dia per col.locar-les.

Pel que fa a les carilles de porcellana, podríem donar la mateixa definició que les carilles de compòsit, tret que amb les carilles de porcellana hem de retallar 0,5 mm la dent, hem de prendre mides i en una segona sessió es col.loquen en boca. També hem de dir que la sessió en el silló es veu reduïda, ja que és el protèsic l’encarregat de l’estètica de les carilles de porcellana, i no l’odontòleg qui modela la carilla, com sí ho és en les carilles de compòsit.

Una alternativa a les carilles, seria el blanquejament dental, tret que en el blanquejament no modifiquem ni la forma ni la posició de les dents, tan sols canviem el color. Aquest es realitza amb unes cubetes de plàstic fetes a mida de les dents del pacient, en les quals es col.loca un gel blanquejant de peròxid de carbamida, que fa que progressivament les dents es vagin blanquejant.

Dins l’estètica dental també podríem incloure les corones o fundes, però tenint en compte que quan col.loquem una corona en una peça dental, aquesta s’ha de llimar per tot el seu perímetre per tal que hi tingui cabuda la ceràmica o el metall i la ceràmica depenent si la corona és tan sols de zirconi (ceràmica) o bé és de metall i ceràmica.

Aquestes corones moltes vegades s’usen més com a protecció de les dents, o bé per a substituir una o varies dents que falten, més que no pas únicament per estètica.