CIRURGIA ORAL

La cirurgia oral es realitza per resoldre determinats problemes de la cavitat oral com extracció de peces dentals, fenestracions de dents incloses per poder-les col.locar en el seu lloc a la boca posteriorment, plástia de frenets, extirpació de quistes o petits tumors, implants dentals o cirurgia preprotèsica (cirurgia que es realitza per tal que la dentadura que es col.loqui quedi millor assentada).

L’objectiu de la cirurgia oral és sobretot extraure peces dentals incloses o que estiguin causant dolor o infecció. També per extirpar lesions precanceroses o bé col.locar implants dentals.

És necessari, per part del pacient, advertir de les seves possibles al.lèrgies medicamentoses, alteracions de la coagulació, malalties cardiopulmonars o renals, marcapassos...

Tot i així, i malgrat l’adequada elecció de la tècnica i la seva correcta realització, poden presentar-se efectes indesitjables com dolor, hemorràgia, infecció local, hematoma, ... però amb el tractament adequat es resol en uns dies.

IMPLANTS DENTALS

L’implant dental és un petit cargol de titani pur, material biocompatible amb el cos humà, que es col.loca en l’os maxil.lar superior o inferior amb la finalitat de substituir les arrels de les peces dentals perdudes, funcionant com dents naturals.

Actualment perdre una o varies dents no és un problema, doncs amb els implants dentals s’aconsegueix rehabilitar la funció que realitzaven les dents originals de la forma més natural possible. Desde la substitució d’una dent fins a una dentadura completa.

Avui dia la col.locació d’un implant és un procediment senzill, segur i fiable mitjançant una petita cirurgia. No hi ha límit d’edat per la col.locació d’implants dentals, sempre que el creixement ossi de la persona hagi acabat, passada l’adolescència.

Les persones grans són les que més es beneficien de la col.locació d’implants degut als resultats estètics que produeixen en ells són més significatius.

Substituir les dents perdudes per implants dentals li farà recuperar el somriure i li permetrà menjar el que vulgui sense les limitacions que tenia abans del tractament. Són pràctics com les dents naturals. Sempre hem de tenir en compte que les dents naturals són les millors, però quan ja no les tenim o quan ja no es poden conservar els implants són la millor opció.

Un implant dental està composat de dos parts:

  • implant o cargol de titani que insertem quirúrgicament en l’os
  • pilar de titani o ceràmica que s’adapta a l’implant i sobre el qual posarem la corona de la nova dent. També podem insertar la corona directament atornillada sobre l’implant, depenent de cada cas.

Avui dia també hi ha la possibilitat de col.locar implants de zirconi (consisteix en un tipus de ceràmica), que es van començar a comercialitzar l’any 2004. De totes maneres, la primera opció serien els implants de titani, ja que hi ha nombrosos estudis a llarg plaç demostrant el seu òptim resultat, però en cas d’al.lèrgia al titani es podria valorar el zirconi, tenint en compte que no hi ha estudis a llarg plaç.